Piirideta okupatsiooniohvrid (Occupation Victims Without Borders - OVWB) loodi 2022. aasta veebruaris. Organisatsiooni asutasid Murtud Rukkilille Ühing Eestist, Latvijas Politiski represēto apvienība Lätist ja  Leedu represseerituid ühendav organisatsioon LEMTIS. Organisatsiooni loomise põhjused:

•Küüditamiste ja okupatsioonikuritegude osa hariduses on kõikuv.

•Venekeelne elanikkond ei ole juhtunuga piisavalt kursis.

•Küüditamised on osa meie omariikluse hinnast.

•Ajalugu ei tohi kaduda koos inimestega.

•Hetkel toimivad represseeritute organisatsioonid on pigem passiivsed.

•Küüditamised omavad riigikaitselist väärtust – ajaloo kordumist tuleb vältida iga hinnaga.