Piirideta okupatsiooniohvrid (Occupation Victims Without Borders - OVWB) on Eesti, Läti ja Leedu okupatsiooniohvreid ja massküüditatud koondav ühendus, mille missiooniks on seista õiglase ajalookäsitluse ning meie riikide iseseisvuse eest.

1940–1941 ja 1944 – 1991 Nõukogude Liidu poolt Eestis, Lätis ja Leedus toimepandud massküüditamised, massimõrvad inimeste tagakiusamine ja muud inimsusevastased kurteod on teod, millele ei ole, ega saagi olla, õigustust ning mis tõid kaasa kannatusi sadadele tuhandetele inimesele. On kahetsusväärne, et Nõukogude Liidu õigusjärglane Venemaa Föderatsioon ei ole siiani nende kuritegude eest vabandanud ning isegi jätkab nende õigustamist ja uuesti toime panemist.

Nõukogude Liidu kuritegude õigustamine seab ohtu mitte ainult faktipõhise ajalookäsitluse, vaid ohustab ka tänast Euroopa ning kogu maailma julgeolekut. Sõnum, et stalinistlik režiim toimis õiguspäraselt, on ühtlasi üleskutse ajalooliste kuritegude kordamisele.

Meie – Eesti, Läti ja Leedu okupatsiooniohvrid, lubame seista õiglase ajalookäsitluse ning meie riikide iseseisvuse eest. Meie ülesanne on tuletada meelde nii oma Euroopa kui Ameerika sõpradele, et Stalini kuritegusid õigustav Venemaa Föderatsioon ei saa olla usaldusväärne partner demokraatlikele lääne riikidele. Ka 1939/1940 okupeeris toonane Natsi-Saksamaa liitlane Nõukogude Liit just julgeoleku tagamise õigustusel Balti riigid.

Me lubame seista tõe rääkimise eest nii meie riikide haridusasutustes kui panustada meie kogetud lugude rääkimisse üle Euroopa tehes koostööd erinevate riikide haridusministeeriumitega ning aidates välja töötada ajaloo õpetamise programme. Me kohustume mälestama nii massküüditamiste kui muude süütult kannatanute ohvreid. Leiame, et mäletamiseta ei saa õppida mineviku vigadest. Täna me näeme, et Ukrainas toimuvad õudused, mida me oma elu ajal lootsime rohkem mitte näha. Me peame tagama, et lubadus “mitte kunagi enam” saaks reaalse sisu.

Eestit esindab organisatsioonis Murtud Rukkilille Ühing.