Piirideta okupatsiooniohvrid avasid Nõukogude võimu kuritegusid koondava veebilehe

Balti riikide küüditamisohvreid ühendav ühendus „Piirideta okupatsiooniohvrid“ (Occupation Victims Without Borders - OVWB) avas oma kodulehekülje, mis koondab infot Nõukogude võimu Balti riikides korda saadetud kuritegude kohta.

Murtud Rukkilille Ühingu esimehe ja OVWB Eesti esindaja sõnul näitab Venemaa agressioon Ukrainas, kuidas ajaloo ümberkirjutamine ning tehtu eitamine viib inimsusevastaste kuritegude kordumiseni. „Me näeme, kuidas Ukrainas ja Ukraina rahva vastu kordub genotsiid, mis on äravahetamiseni sarnane Balti riikides toime pandule. Venemaa Föderatsiooni kuriteod on otseselt seotud nende riikliku poliitikaga, mis eitab toimepandut ja vastutust kuritegude eest. Me saame selle vastu võidelda mäletades ja infot jagades,“ ütles Enno Uibo. „Sealhulgas tuleb lisaks meie enda järelkasvule olulisel määral harida meie venekeelset elanikkonda ning lääneriike, kellel Ukraina sõjast hoolimata on säilinud teatud sinisilmsus Putini suhtes.“

OWVB veebilehe eesmärk on ülevaatlikus vormis pakkuda ühest kohast leitavat infot Nõukogude võimu korda saadetud  inimsusvastased kuritegudest Balti riikides perioodidel 1940–1941  ja 1944 – 1991. Täna on veebilehel olemas osad, mis käsitlevad esimest okupatsiooniperioodi, küüditamisi, metsavendlust ning kollektiviseerimist. „Lisaks punaterrorile, mis toimus Stalini ajal, soovime me edaspidi lisada ka alateemad, mis käsitlevad Nõukogude repressiivsüsteemi kuritegusid poliitiliste vastaste ning meie kultuuride suhtes. On oluline meeles pidada, et Nõukogude kuriteod ei lõppenud Stalini surmaga, vaid jätkusid kuni okupatsiooni lõpuni,“ ütles Uibo, kelle sõnade kohaselt on kavas veebilehte sisu osas pidevalt täiendada. „Materjali selleks andis Nõukogude okupatsioon paraku ohtralt.“

Lehele lisanduvad peagi ka läti, leedu, soome, vene ja ingliskeelsed versioonid.

Piirideta okupatsiooniohvrid (Occupation Victims Without Borders - OVWB) on Eesti, Läti ja Leedu okupatsiooniohvreid ja massküüditatud koondav kodanikualgatusel põhinev ühendus, mille missiooniks on seista õiglase ajalookäsitluse ning meie riikide iseseisvuse eest. Liikumise asutamislepingule kirjutasid selle aasta veebruaris alla Eesti Murtud Rukkilille Ühingu, Läti endisi poliitvange ühendava Latvijas Politiski represēto apvienība (LPRA) ja Leedu represseerituid ühendava organisatsiooni LEMTIS juhid.

1941. aasta juunis saadeti sunniviisiliselt kolmest Balti riigist Siberisse asumisele ligikaudu 60 000 inimest, 1949. aasta märtsis saatsid Nõukogude repressiivorganid kolmest Balti riigist Siberisse ligi 95 000 inimest. Sundasumine pidi algselt olema püsiv, kuid Stalini surma järel 1953. aastal hakati Siberi rasked tingimused üle elanuid etapihaaval kodumaale tagasi lubama. Enamjaolt oli eelduseks, et inimene ei tohi naasta oma endisesse elupiirkonda.

Eelmine
Eesti 200 kogub rahvaalgatusel allkirju Nõukogude Liidu ja Punaarmee monumentide avalikust ruumist eemaldamiseks
Järgmine
Kose vallavalitsus alustab okupatsioonimonumentide ümberpaigutamist