Sõjamuuseum alustas Rakveres punaarmeelaste ühishaua ümbermatmist

Kolmapäeval algasid Sõjamuuseumi koordineerimisel kaevamised Rakvere Teises maailmasõjas hukkunud Punaarmee sõdurite ühishaua kohal, et matta langenute säilmed ümber Rakvere linnakalmistule.

Rakvere linnavalitsus pöördus kaitseministeeriumi juures tegutseva sõjahaudade komisjoni poole ettepanekuga ebasobivas kohas asuva sõjahaua ümbermatmiseks koos hauda tähistava monumendi teisaldamisega.

Sõjahaudade komisjon pidas ümbermatmist asjakohaseks ning kaitseminister tegi selle korraldamise ülesandeks sõjamuuseumile, kellel on olemas vajalik oskusteave.

Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap avaldas heameelt, et ümbermatmise tulemusel vabaneb Rakvere ka ideoloogilisest monumendist linnaruumis.

Väljakaevamiste käigus selgub, kas ja kui palju inimesi on Rakvere ühishauda tegelikult maetud. Senine praktika näitab, et ametlik maetute arv ja nimed pigem ei pruugi klappida.

Allikas: ERR
Eelmine
Narva ja Narva-Jõesuu linnapea ei pea mõistlikuks punasammaste eemaldamist
Järgmine
Põhja-Sakala vald taotleb kolme punamonumendi teisaldamist